سیلیس


فيلتر شني دستگاهي است كه با فيلتراسيون فيزيكي آب باعث حذف ذرات معلق موجود در آن نظير گل، رنگ، مواد آلي، پلانكتون، باكتري ها و ذرات حاصل از خوردگي مي‌شود در اين دستگاه، آب حاوي ذرات معلق را از بستري از ذرات سیلیس (یا شن) عبور مي‌دهند. در اثر عبور آب از خلل و فرج بين ذرات شن، مواد معلق آب گير كرده و آب تقريبا عاري از مواد معلق، به دست مي‌آيد. فیلتر شنی برای تصفیه آب های سطحی، چاه، دریا ، استخر ها و ... استفاده می شود.

سیلیس از اقلام تامین شده‌ی شرکت کربن گستر قومس می‌باشد که در زمینه تصفیه آب و فیلتراسیون کاربرد دارد.