رزین


فیلترهای رزینی به عنوان یکی از مراحل پیش فیلتراسیون قبل از سیستم RO می باشد. رزین ها آلاینده ها را تا 99% کاهش می دهند. انواع رزین ها جهت فیلتراسیون آب موجود می باشد. رزین های تبادلی کاتیونی جهت حذف آلاینده های رادیوم در آب آشامیدنی و رزین های آنیونی جهت حذف فلزات سنگین مانند اورانیوم می باشد. رزین های تبادلی با جانشینی بر روی باندهای یون های قوی مانند پتاسیم و کلر در آب آنها را یون های ضعیف تر جا به جا می کنند.


فیلترهای رزینی به عنوان یکی از مراحل پیش فیلتراسیون قبل از سیستمتبادل یونی، فرایند مبادله برگشت پذیر یون ها بین یک جامد (رزین تبادل یونی) و یک مایع است. چون آنها مانند "اسفنج های شیمیایی"عمل می کنند، رزین های تبادل یونی به طور ایده آلی برای حذف موثر آلاینده ها از آب و سایر مایعات مناسب هستند. این تکنولوژی مزیت های زیادی در نرم کردن آب صنعتی، بازیافت فاضلاب و دیگر فرآیند های تصفیه آب مثل بازیابی بالای آب، حجم کم ضایعات و انعطاف پذیری عملیاتی را دارد. رزین های تبادل یونی در انواع کاربردهای تخصصی مثل فرایندهای شیمیایی، دارویی، استخراج معدن، صنایع غذایی و نوشابه سازی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.


رزین های کاتیونی

Purolite DOW Sybron Lanxess Thermax Rohm & Haas ResinTech
C-100Na/H HCR-W2 C-249/C-267   T-42 Na/H IR-120Na/H CG8 Na/H
PFC-100Na/H Marathon C Na/H   Monoplus S100H   IR-1200  
C-100 E HCR/HCR-S/S C-249     IR-120  
C-100X10 HGR-W2 C-299 S110 T-52 IR-122 CG10
PFC-100X10 Marathon C10       IR-1500  
C-150 MSC-1 C CFP-110   T-42MP IR-200 SACMP
PFC-150 Marathon MSC   Monoplus      
C-104 MAC-3 CNN CNP-80   DP-1  
SST-60            
SGC-65C Monosphere 650 C          

رزین های آنیونی

Purolite DOW Sybron Lanxess Thermax Rohm & Haas ResinTech
A-600 SBR ASB-1   A-23 IRA-400 SBG1
PFA-600 Marathon A       IR-4400  
A-400 SBP-P ASB-1P   A-23P IRA-402 SBG1P
PFA-400 Marathon A   Monoplus MP500   IR-4200  
A-300/300E   ASB-2   A-32 IRA-410 SBG2
PFA-300 Marathon A2   Monoplus MP600   IR-4600  
A-850       A-107 IRA-458 SBACR1
A-860   Macro-T   A-30MP    
A-500 Marathon MSA A-641   A-27MP IRA-900  
A-500P Marathon MSA A-642   A-72MP IRA-904  
A-501P       A-9MP    
A-510 MSA-2 A-651   A-36MP IRA-910  
A-100 Marathon WBA AFP-329 Monoplus MP64 A-2XMP IRA-93/94 WBMP
A-103 Monosphere 66/77 & 66          
A-104 Monosphere 66/77 & 66   MP62      
PFA-444 Marathone11          
A-847         IRA-68  
A-520E   SR-7        
SGA-550A Monosphere 550A