کربن اکتیو


زغال فعال جزء قوی ترین جاذب های موجود می‌باشد که سطح فعال بسیار بالایی دارد و در انواع زیر موجود می باشد:

مدل C-20 C-50 CS-2000
کاربرد بوزدایی ترکیبات بیوشیمیایی بوزدایی ترکیبات بیوشیمیایی تصفیه کردن آب شیر و آب شرب
کاربرد دارو دارو حذف VOC و فلزات سنگین از آب
کاربرد صنایع چرم صنایع چرم تصفیه پساب خانگی و صنعتی
کاربرد تولید هوای مطبوع در مزارع دام و طیور تولید هوای مطبوع در مزارع دام و طیور حذف بو و رنگ
کاربرد پاکسازی محیط بسته‌بندی مواد غذایی پاکسازی محیط بسته‌بندی مواد غذایی کاهش BOD و COD
کاربرد حذف گازهای خطرناک و بوی بد از هوا حذف گازهای خطرناک و بوی بد از هوا تصفیه آب مورد استفاده در داروسازی
کاربرد نقاشی نقاشی صنعت شکر